AİBÜ ÖYP  Kurum Koordinatörü:


Abant İzzet Baysal Üniversitesi 
Öğretim üyesi yetiştirme programı (ÖYP), Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından 16.02.2011 tarihinde yayınlanan Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Esas ve Usuller çerçevesinde yeniden yapılandırılmıştır

20.04.2011 tarihli Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Esas ve Usuller uyarınca, ÖYP araştırma görevlileri kadro ilanına çıkan bir üniversiteden kadro almaları ve Abant İzzet Baysal Üniversitesinde görevlendirilmeleri halinde enstitülerimizde ÖYP araştırma görevlisi olabileceklerdir. Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kadro ilanları Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK)'ün internet sayfasında yayınlanmaktadır. Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde ÖYP çerçevesinde lisansüstü öğrenci olmak isteyen adayların ilgili kadrolara başvurularını Yüksek Öğretim Kuruluna bireysel olarak yapmaları gerekmektedir. Kontenjanlar ve seçilen öğrenci listeleri Yükseköğretim Kurulu'nun internet sayfasında yayınlanmaktadır.


Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi - ÖYP Koordinatörlüğü © 2018 Sayfa Başı